Učni cilji:

Učenci:

  • poznajo in uporabljajo vsoto notranjih in zunanjih kotov,
  • poznajo odnose med notranjimi koti trikotnika in stranicami trikotnika,
  • poznajo in uporabljajo potrebne in zadostne podatke za skladnost trikotnika (SSS, SKS, SSK, KSK).

Trikotnik lahko načrtamo, če poznamo tri med seboj neodvisne podatke.

KORAKI NAČRTOVANJA:

1. Preberemo nalogo in izpišemo podatke.

2. Narišemo skico in na njej označimo oglišča trikotnika in dane podatke.

3. Načrtamo trikotnik.

4. Zapišemo potek načrtovanja.

SKLADNOSTNI IZREKI:

Trikotnika sta skladna, če:

  • imata skladne pare treh stranic (SSS),
  • imata skladen par kotov in skladna para stranic, ki ležita na krakih kota (SKS),
  • imata skladna dva para kotov in par skladnih stranic, ki ležita na skupnem kraku kotov (KSK),
  • imata skladna dva para stranic in skladen par kotov, ki leži nasproti večje stranice (SSK).

REŠEN PRIMER

NALOGE

1. V zvezek načrtaj trikotnik ABC s stranicami = 4 cm, = 5 cm in = 6 cm. Napiši tudi potek načrtovanja.

4. Spodnje slike prikazujejo vrstni red poteka načrtovanja. Razvrsti jih v pravilni vrstni red.

2. Načrtaj trikotnika:

a) a = b = 4,5 cm, γ = 60º

b) a = 6 cm, β = 70º in γ = 60º

3. Načrtaj trikotnik s podatki b = 5 cm, c = 3,6 cm, γ = 40º. Koliko rešitev ima?

<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/407253" width="1090" height="536" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>

ZMOREM TUDI TO

Viri in literatura: (2).