Učni cilji:

Učenci:

  • poznajo člene računske operacije deljenje
  • ponavljajo računsko operacijo deljenja.

VAJA