Na spletno stran sva dodala nove vsebine za učence 9. razredov. Učenci si lahko sedaj pregledajo snov Linearna funkcija in se srečajo s programom Geogebra.