Učni cilji:

Učenci:

  • poznajo in uporabljo obrazce za izračun ploščin ter obsegov geometrijskih likov.

Obseg lika je enak vsoti dolžin stranic, s katerimi je omejen lik. Obseg označimo s črko o.

Ploščina lika je število, ki nam pove, koliko ploščinskih enot (enotskih kvadratkov) potrebujemo, da dani lik popolnoma prekrijemo. Ploščino označimo s črko pl.

NALOGE

1. Reši spodnjo nalogo tako, da poiščeš pravilno formulo za ploščino in obseg posameznega lika in formulo povlečeš v pravilni prostorček.

<iframe src="https://h5p.org/h5p/embed/370152" width="1090" height="692" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><script src="https://h5p.org/sites/all/modules/h5p/library/js/h5p-resizer.js" charset="UTF-8"></script>