Učni cilji:

Učenci:

  • poznajo in uporabljo obrazce za izračun ploščin ter obsegov geometrijskih likov.

Obseg lika je enak vsoti dolžin stranic, s katerimi je omejen lik. Obseg označimo s črko o.

Ploščina lika je število, ki nam pove, koliko ploščinskih enot (enotskih kvadratkov) potrebujemo, da dani lik popolnoma prekrijemo. Ploščino označimo s črko pl.

NALOGE

1. Reši spodnjo nalogo tako, da poiščeš pravilno formulo za ploščino in obseg posameznega lika in formulo povlečeš v pravilni prostorček.