Spletna stran je nastala kot projekt pri predmetu IKT v izobraževanju na Pedagoški fakulteti v Ljubljani.

Logotip in ozadje spletne strani sva pridobila s spletne strani Pixabay, vsi ostali slikovni materiali na spletni strani pa so najino samostojno delo. Pod nalogami, ki so narejene v h5p so tudi označene pravice za uporabo. 

Literatura, ki sva uporabila pri pisanju posameznih poglavij:

(1) – Berk, J., Draksler, J., Robič, M., Kožuh, V., Sitar, I., Maček, M., Kvaternik, R.(2014). Skrivnosti števil in oblik 6. Ljubljana: Rokus Klett

(2) – Berk, J., Draksler, J., Robič, M., Kožuh, V., Sitar, I., Maček, M.(2014). Skrivnosti števil in oblik 7. Ljubljana: Rokus Klett

(3) – Berk, J., Draksler, J., Robič, M., Kožuh, V., Sitar, I., Maček, M.(2014). Skrivnosti števil in oblik 8. Ljubljana: Rokus Klett

(4) – Berk, J., Draksler, J., Robič, M., Kožuh, V., Sitar, I., Milič, S. (2014). Skrivnosti števil in oblik 9. Ljubljana: Rokus Klett

V poglavju Pitagorov izrek sva uporabila video posnetek:

Videoposnetka v poglavju Načrtovanje trikotnikov sva izdelala sama.